Your Contact person
Natália Spodniak PR & Media
 
 
Home » News

AmCham Slovakia and its BSCF express their sincere condolences to the family and survivors of Henry Acorda

The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (AmCham Slovakia) and its Business Shared Service Centers Forum (BSCF) express their sincere condolences to the family and survivors of Henry Acorda, who was brutally attacked and died from his injuries on May 31, 2018.

The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (AmCham Slovakia) and its Business Shared Service Centers Forum (BSCF) express their sincere condolences to the family and survivors of Henry Acorda, who was brutally attacked and died from his injuries on May 31, 2018. AmCham Slovakia and BSCF affiliated companies, employing more than 32,000 workers in the third largest sector of Slovak economy, including a number of foreign experts, condemn all forms of violence in our community, regardless of the motivation, including intolerance, xenophobia and racism. Similar expressions have no place in any civilized society. We are encouraged that authorities are taking these concerns seriously and are taking immediate steps to increase security on our streets, and are considering additional measures. We will bring our perspective to relevant public officials to help ensure that Slovakia remains a welcoming place for all to do business.

Americká obchodná komora v SR (AmCham) a jej Fórum centier podnikových služieb (BSCF) vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a pozostalým po Henrym Acordovi, ktorý bol brutálne napadnutý a svojim zraneniam dňa 31. mája 2018 podľahol. AmCham a firmy združené v BSCF, ktoré v treťom najväčšom odvetví slovenskej ekonomiky zamestnávajú viac ako 32 000 pracovníkov, vrátane množstva zahraničných expertov, spoločne odsudzujú všetky formy násilia, neznášanlivosti, xenofóbie a rasizmu v našej spoločnosti. Podobné prejavy nemajú miesto v žiadnej civilizovanej spoločnosti. Oceňujeme, že relevantné orgány berú vážne naše obavy a podnikajú okamžité kroky na zvýšenie bezpečnosti v našich uliciach a zvažujú ďalšie opatrenia. Budeme aktívne komunikovať s verejnými predstaviteľmi s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby Slovensko zostalo miestom otvoreným pre podnikanie.

 


 
 
 
 
 
 
 
Go to top