Get a comprehensive look at AmCham

   
 
 
What is AmCham

The American Chamber of Commerce (AmCham) was founded in 1993 in Bratislava as an independent and self-funded organisation financed exclusively through the contributions of its members. In September 2003 a new branch of AmCham was opened in Košice to help foster economic development in the Eastern Slovak region. Today it is one of the most active international chambers of commerce in Slovakia with a current membership list containing more than 340 international and Slovak companies, including many of the largest and most important firms in Slovakia. Approximately 23 % are American companies, about 42 % are Slovak companies and about 35 % are other nationalities.

 
Čo je AmCham

Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá a finančne samostatná organizácia financovaná výlučne prostredníctvom príspevkov od svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach, s cieľom podporiť hospodársky rozvoj vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti patrí Americká obchodná komora medzi najaktívnejšie medzinárodné komory na Slovensku a jej členskú základňu tvorí vyše 340 medzinárodných a slovenských spoločností, vrátane niekoľkých, ktoré sa radia medzi najväčšie a najvýznamnejšie firmy na Slovensku. Približne 42 % týchto spoločností je slovenských a 23 % amerických, pričom zvyšných 35 % tvoria medzinárodné spoločnosti.

 
 
 

Latest Press releases

1. ročník AmCham BSCF kurzu „Train the Trainer“ v Košiciach by Natália Spodniak, July 24, 2017
Košice, 10. júl 2017 – Fórum centier podnikových služieb (BSCF) pod hlavičkou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) úspešne ukončilo intenzívny kurz v Košiciach, ktorého cieľom bolo poskytnúť pedagógom sadu efektívnych mäkkých zručností ako aj priniesť inovatívny prístup a metódy do vzdelávacieho procesu na vysokých školách.
 
10. ročník „Mentor Network Programu“ by Natália Spodniak, May 31, 2017
Bratislava, 31. marca 2017 – V stredu večer sa priestory rezidencie amerického ambasádora na Slovensku, Adama Sterlinga, zaplnili výbornými slovenskými študentmi, ktorí mali možnosť pozhovárať sa v priateľskej atmosfére s úspešnými manažérmi slovenských a medzinárodných firiem.
 
   
 
 
Go to top