Your Contact person
Natália Spodniak PR & Media
 
 

Get a comprehensive look at AmCham

   
 
 
What is AmCham

The American Chamber of Commerce (AmCham) was founded in 1993 in Bratislava as an independent and self-funded organisation financed exclusively through the contributions of its members. In September 2003 a new branch of AmCham was opened in Košice to help foster economic development in the Eastern Slovak region. Today it is one of the most active international chambers of commerce in Slovakia with a current membership list containing more than 340 international and Slovak companies, including many of the largest and most important firms in Slovakia. Approximately 23 % are American companies, about 42 % are Slovak companies and about 35 % are other nationalities.

 
Čo je AmCham

Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá a finančne samostatná organizácia financovaná výlučne prostredníctvom príspevkov od svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach, s cieľom podporiť hospodársky rozvoj vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti patrí Americká obchodná komora medzi najaktívnejšie medzinárodné komory na Slovensku a jej členskú základňu tvorí vyše 340 medzinárodných a slovenských spoločností, vrátane niekoľkých, ktoré sa radia medzi najväčšie a najvýznamnejšie firmy na Slovensku. Približne 42 % týchto spoločností je slovenských a 23 % amerických, pričom zvyšných 35 % tvoria medzinárodné spoločnosti.

 
 
 

Latest Press releases

Stanovisko Americkej obchodnej komory v SR k vražde novinára Jána Kuciaka by Natália Spodniak, February 28, 2018
Bratislava, 28. februára 2017 – Americká obchodná komora v SR ako jedna zo signatárov Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law Initiative) vyjadruje hlboké znepokojenie nad aktuálnou situáciou. Vyzýva k maximálnemu úsiliu kompetentných orgánov o urýchlené vyšetrenie prípadu a upozorňuje, že s dôverou verejnosti v štátne inštitúcie nemožno hazardovať.
 
AmCham Slovakia´s statement on the murder of Ján Kuciak by Natália Spodniak, February 28, 2018
The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (AmCham Slovakia) as one of the signatories of the Rule of Law Initiative would like to first of all express its deepest condolences to the families of the investigative journalist Ján Kuciak and his fiancée Martina Kušnírová.
 
   
 
 
Go to top