6. ročník „Mentor Network Programu“ v Košiciach

Košice, 22. marca 2017 – Dňa 23. marca sa priestory InfoUSA v Košiciach zaplnia výbornými študentami z Košíc a Prešova, ktorí majú možnosť pozhovárať sa v priateľskej atmosfére s úspešnými manažérmi slovenských a medzinárodných firiem.

„Mentoringový program je skvelý nástroj, ako sa môžu študenti dostať do kontaktu so skutočným podnikateľským prostredím, ako získať vedomosti, rady a know-how priamo od skúseného mentora. Stretnutie so zástupcami firiem je pre študentov mimoriadne inšpiratívne. Podnikatelia a predstavitelia najúspešnejších spoločností získajú možnosť pracovať s najtalentovanejšími študentmi, ktorí pre nich predstavujú budúcu potenciálnu pracovnú silu. „Mentor Network Program“ prispieva aj k zviditeľneniu pracovných príležitostí v regióne a napomáha plynulému prechodu z akademického prostredia do skutočného pracovného života,“ uvádza Martin Kardoš, výkonný riaditeľ CSI Leasing.

Cieľom „Mentor Network Programu“ je poskytnúť študentom príležitosť kariérneho mentoringu a poradenstva priamo od významných generálnych riaditeľov a manažérov firiem. Na Slovensku je program organizovaný spoločnosťou CSI Leasing v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham), Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických na Slovensku a InfoUSA v Košiciach.

Jake Slegers, riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR zdôraznil: „Jednou z hlavných myšlienok tejto príjemnej trojhodinovej recepcie je motivovať študentov k dosiahnutiu podobných výsledkov, aké dosiahli zúčastnení inšpiratívni mentori.“

Mentoringový program má prínos pre všetkých zúčastnených. Študenti získajú informácie zo skúseností vedúcich osobností podnikateľského prostredia, školy môžu pridať na svojej reputácii ponukou špeciálneho programu pre svojich najlepších študentov a podnikateľská komunita získava prístup k talentom vstupujúcich do pracovného procesu. Tieto atribúty robia z „Mentor Network Programu“ atraktívnu príležitosť pre všetkých.

Mentori, ktorých som stretol na podujatí „Mentor Network Program“, boli skutočne veľké osobnosti. Mentori nemali problém zdieľať svoje skúsenosti, názory a boli voči nám študentom veľmi otvorení. Dozvedel som sa, aké chyby mentori počas svojej kariéry urobili, ako sa pripraviť na pohovor ako aj to, že vedomosti zo školy, prax a celoživotné vzdelávanie idú ruka v ruke s úspešnou kariérou,“ uvádza jeden z vybraných študentov, ktorý sa programu zúčastnil minulý rok. 

O „Mentor Network Programe“

Prvotná koncepcia „Mentor Network Programu“, pochádza z Regional Business Council v St. Louis štátu Missouri, kde funguje mentoringový program pre študentov vysokých škôl. Program je štruktúrovaný do troch etáp. Prvú fázu predstavuje orientačné stretnutie, počas ktorého študenti získavajú základné informácie o programe, o očakávaniach a jeho nasledujúcich etapách. Študenti sú vedení k bližšiemu štúdiu informácií o participujúcich firmách a k príprave určitých tém a otázok do diskusie počas recepcie.

Druhá fáza programu je samotná recepcia, kde sa študenti z vybraných vysokých škôl stretávajú s top manažérmi. Spoločenská atmosféra tohto podujatia vedie študentov k tomu, aby diskutovali s prítomnými podnikateľmi a manažérmi o rôznych aspektoch profesionálneho života súvisiacich so vzdelaním, prácou, manažmentom či riadením spoločnosti. Väčšina študentov považuje za najzaujímavejšie dozvedieť sa o prekážkach a ich prekonávaní, o dosiahnutých úspechoch, ktoré ich môžu následne motivovať k vlastnému rozvoju a stanoveniu si ambicióznych cieľov. Študenti si následne vyberajú mentora, s ktorým by sa chceli stretnúť počas osobných konzultácií.

Tretia fáza programu je zameraná na osobné stretnutie medzi študentom a mentorom. Firma, v ktorej mentor pôsobí, poskytne vybranému študentovi aspoň jedno stretnutie v priebehu semestra, vďaka ktorému študent získa prehľad o spoločnosti a jej fungovaní, ako aj rady v otázkach súvisiacich s profesionálnym životom. Každý študent je zodpovedný za nadviazanie prvého kontaktu. Predstavitelia nasledujúcich firiem, budú hosťovať vybraných študentov v rámci tohtoročného podujatia: Anovative, AT&T, CBRE, CSI Leasing Slovakia, Eurostyle Systems, FPT Slovakia, GlobalLogic,  IBM, LB Minerals, Ness KDC, Promiseo, Slovanet, T-Systems Slovakia, Unique People, U. S. Steel Košice, Vojcik&Partners, Východoslovenská energetika a.s.

Fotografie z minulých ročníkov

http://mentornetworkprogram.sk/kosice-2017/

http://mentornetworkprogram.sk/kosice-2016/

O Americkej obchodnej komore v SR

Americká obchodná komora v SR (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Členská základňa v súčasnosti predstavuje viac ako 330 spoločností, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 40 % slovenské spoločnosti, zhruba 20 % je amerických a približne 40 % predstavujú medzinárodné spoločnosti. Celkový ročný obrat „Top 100“ spomedzi členských spoločností prekračuje 15,5 miliárd EUR a počet ich zamestnancov dosahuje približne 100 000 ľudí. Viac informácií o AmCham môžete získať na www.amcham.sk.

 

 
 

Discussion

Discussion is empty. Be the first to comment!

Discussion

 
 
 
 
 
 
Go to top