Americká obchodná komora v SR si zvolila členov Správnej rady

Bratislava, 20. apríla 2017 – Členovia Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) sa stretli 19. apríla 2017 na výročnom valnom zhromaždení v Primaciálnom paláci v Bratislave. Cieľom bolo vyhodnotiť aktivity komory za rok 2016, ako aj oboznámiť členov o výsledkoch volieb do Správnej rady AmCham. Tohtoročnými hosťami podujatia boli štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec a veľvyslanec USA na Slovensku Adam H. Sterling.

„AmCham je spoľahlivý partner Ministerstva hospodárstva SR, ktorý ako prvý poukázal na význam sektora centier zdieľaných služieb. Aktuálne ide o najrýchlejšie rastúci sektor v slovenskej ekonomike a zamestnáva viac ako 45 000 ľudí. Práve v spolupráci s AmCham pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR Stratégiu rozvoja centier podnikových služieb a budeme aj naďalej spolupracovať na rozvoji tohto odvetvia. Ďakujem AmCham za spoluprácu a podporu. Teším sa, že táto spolupráca bude pokračovať aj v ďalších oblastiach, ktorými sú posilňovanie významu jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov, zdieľaná ekonomika, smart cities a smart industries,“ uviedol vo svojom príhovore Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

 „Členovia AmCham patria na Slovensku medzi najvýznamnejších obchodných predstaviteľov, ktorí pomáhajú vytvárať pre túto krajinu lepšiu budúcnosť. Tím môjho veľvyslanectva a ja sa tešíme na spoluprácu s novou Správnou radou AmCham, ako aj na aktívne zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku,“ uviedol Adam H. Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku.

 V rámci výročnej správy prezident AmCham Todd Bradshaw uviedol: „Poslaním AmCham je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Viacerými iniciatívami sa snažíme prispieť k rastu slovenskej ekonomiky, zlepšovaniu investičného a podnikateľského prostredia, a tým aj životnej úrovne všetkých občanov Slovenska. Jednou z našich aktivít je Iniciatíva za vládu zákona, prostredníctvom ktorej sa snažíme o posilňovanie právneho štátu predovšetkým v oblastiach, ako sú legislatívny proces, boj proti korupcii či súdnictvo. AmCham je rovnako veľmi aktívny v prepájaní podnikateľskej a akademickej sféry a pravidelne sa prostredníctvom svojich expertných výborov zapája do odbornej diskusie a tvorby legislatívy v oblastiach, ako sú energetika, dane, digitálna agenda či zdravotníctvo.  

 Členovia AmCham zvolili ôsmich zo sedemnástich členov Správnej rady AmCham, ktorej hlavným poslaním je strategické smerovanie komory. V tohtoročných voľbách kandidovalo trinásť predstaviteľov členských spoločností komory a osem z nich bolo zvolených do Správnej rady AmCham.  Víťazní kandidáti boli zvolení na dvojročné obdobie. Sú medzi nimi Michaela BENEDIGOVÁ (SEESAME), Branislav BUDKE (Pfizer), Gabriel GALGÓCI (AT&T); Peter KOLESÁR (Neulogy); Stanislav MOLNÁR (Oracle); Peter ŠKODNÝ (Accenture); Veronika ŠPAŇÁROVÁ (Citibank); Biljana WEBER (Microsoft). Členovia Správnej rady AmCham, ktorí zotrvávajú na svojich pozíciách na základe mandátu z minulého roka sú Santiago AGUADO (Hewlett-Packard); František BARANEC (CISCO); Todd BRADSHAW (PwC); Scott D. BUCKISO (U.S. Steel Košice); Stephen CAULFIELD (DELL); Branislav ĎURAJKA (KPMG); Pavol KOPEČNÝ (ECENTER); Peter LACO (IBM) a Tatiana PROKOPOVÁ (Squire Patton Boggs). Zo sedemnástich miest v Správnej rade AmCham sú vždy dve miesta garantované pre zvolených predstaviteľov malých a stredných podnikov.

O Americkej obchodnej komore v SR

Americká obchodná komora v SR (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Členská základňa v súčasnosti predstavuje viac ako 336 spoločností z 25 krajín sveta,. Z uvedeného počtu tvoria približne 42 % slovenské spoločnosti, zhruba 22 % je amerických a približne 36 % predstavujú medzinárodné spoločnosti. Celkový ročný obrat členských spoločností prekračuje 15,5 miliárd EUR a zamestnávajú viac ako 100 000 ľudí.

Viac informácií o AmCham môžete získať na

www.amcham.sk

https://www.facebook.com/amchamslovakia/

https://www.linkedin.com/organization/10392662/admin/overview  
 

Discussion

Discussion is empty. Be the first to comment!

Discussion

 
 
 
 
 
 
Go to top