Zahraničné obchodné komory predkladajú výzvu novej vláde

(Bratislava, 12. marca 2012) Členovia dvanástich zahraničných obchodných komôr na Slovensku dnes vyzvali novozvolených politických zástupcov a nastupujúcu slovenskú vládu, aby viedla otvorený a produktívny dialóg s podnikateľskou komunitou na Slovensku a reflektovala všeobecné podnikateľské záujmy pri formovaní vládnej agendy na roky 2012 až 2016.

Zástupcovia zahraničných obchodných komôr dúfajú, že počas celého nadchádzajúceho volebného obdobia bude medzi vedúcimi politickými predstaviteľmi a zástupcami podnikateľskej sféry prebiehať otvorený a konštruktívny dialóg, keďže budúcnosť Slovenska závisí od silného a konkurencieschopného hospodárstva. Vo výzve novej vláde zahraničné obchodné komory poukázali na nutnosť zmeny v niekoľkých kľúčových oblastiach:

1.    Vzdelávanie ako priorita
2.    Vyššia zamestnanosť a rast
3.    Predvídateľná, transparentná a stabilná energetická politika
4.    Efektívny daňový systém
5.    Transparentný a efektívny proces verejného obstarávania
6.    Prilákanie priamych zahraničných investícii
7.    Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

Najdôležitejšou prioritou, na ktorej sa zhodli všetky komory je pritom reforma vzdelávania, ktorá síce bola oficiálnou prioritou mnohých predošlých vlád, no iba málo sa zmenilo z hľadiska vyššej kvality vzdelávania, budovania vedomostnej ekonomiky, vyššieho počtu absolventov odborných škôl, priamej podpory spolupráce medzi podnikateľskou a akademickou sférou ako aj podpory výskumu a vývoja. Zahraničné obchodné komory preto vyzvali novú vládu aby stanovila kvalitu vzdelávania ako apolitickú prioritu, vytvorila štandardizovaný systém na monitoring potrieb pracovného trhu a platformu na pravidelnú komunikáciu so školami s cieľom zlepšiť priame prepojenie oboch sfér a efektívne využívanie financií...

Výzvu zahraničných obchodných komôr novej vláde podporili: Americká obchodná komora v SR, Britská obchodná komora v SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Írska obchodná komora v SR, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Slovensko-taiwanská obchodná komora, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR a Taliansko-slovenská obchodná komora.

 
 
 
 
 
 
 
Go to top