1. ročník AmCham BSCF kurzu „Train the Trainer“ v Košiciach

Košice, 10. júl 2017 – Fórum centier podnikových služieb (BSCF) pod hlavičkou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) úspešne ukončilo intenzívny kurz v Košiciach, ktorého cieľom bolo poskytnúť pedagógom sadu efektívnych mäkkých zručností ako aj priniesť inovatívny prístup a metódy do vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Firmy na Slovensku, predovšetkým centrá zdieľaných služieb, si uvedomujú potrebu pomôcť pri reforme vzdelávania, a preto formou špeciálnych interaktívnych kurzov pomáhajú školám rozšíriť ponuku vzdelávacích kurzov aj pre pedagógov. Počas šiestich týždňov predstavili zástupcovia spoločností AT&T, IBM, Lafarge-Holcim, T-Systems, CBRE a Embraco 26 pedagógom z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove relevantné témy, akými boli prezentačné zručnosti, projektový manažment, vzťah učiteľ - študent, verbálna & neverbálna komunikácia, ako zaujať publikum a manažment času.

"Sme veľmi radi, že po výborných skúsenostiach s Train the Trainer v Bratislave sme program spustili po prvýkrát aj v Košiciach. Pod záštitou členských firiem BSCF AmCham mali pedagógovia možnosť pracovať na svojich mäkkých zručnostiach. Pedagógov prirodzene vnímame ako najvýznamnejšiu súčasť vzdelávacieho procesu a veríme, že tréningy prezentačných zručností, tímovej práce, vzťahu učiteľ-študent či manažmentu času pomôžu učiteľom lepšie pripraviť absolventov na ich vstup na trh práce." hovorí Peter Rusiňák, AmCham policy officer & BSCF koordinátor.

Sektor centier podnikových služieb predstavuje dôležitý pilier slovenskej ekonomiky. Vytvára pracovné príležitosti pre vyše 30 tisíc pracovníkov a svoje služby dodáva po celom svete. Z prieskumu AmCham medzi 26 centrami zdieľaných služieb združených v BSCF, ktoré zamestnávajú viac ako 28 000 ľudí vyplynulo, že hlavnou motiváciou pôsobenia na Slovensku je dostupnosť vysokokvalifikovanej, flexibilnej a jazykovo vybavenej pracovnej sily.

Robert Kulcsar, communication manager zo spoločnosti Lafarge-Holcim hovorí: „Všeobecná odozva zo strany pedagógov bola po ukončení kurzu pozitívna, aj keď sa v úvode mnohí netajili skepticizmom o pridanej hodnote programu a jeho jednotlivých častí. Z môjho pohľadu prinesú pedagógovia čerstvé nápady, trendy do svojho vzdelávacieho procesu a celkovo tak prispejú k zvýšeniu kvality vzdelávania študentov. Myslím si, že súčasným pedagógom najviac chýba kreativita a snaha zmeniť veci k lepšiemu. Netreba sa zmieriť s aktuálnym stavom len preto, že sa niečo robilo tým istým spôsobom niekoľko rokov, ale snažiť sa učiť inak, lepšie."

Viacerí pedagógovia ocenili, že hodiny boli prakticky orientované a na každej z nich si mohli vyskúšať teoretický obsah. „Mnohí z nás musia učiť bez predošlých skúseností, rád a tréningov. Je však chcem byť výborná učiteľka, chcem osobnostne rásť, a to čo robím, chcem robiť najlepšie, ako viem. Tento kurz bol pre mňa príležitosťou, ako sa zlepšiť," hovorí jedna z účastníkov programu Train the Trainer.

 
 

Discussion

Discussion is empty. Be the first to comment!

Discussion

 
 
 
 
 
 
Go to top